Organy Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto

Organem Sądu Rejonowego Poznań – Poznań Stare Miasto w Poznaniu 
według Ustawy z dnia   27 lipca 2001 roku  - 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001.98.1070 z późn. zm.) są:

 

Prezes Sądu  – Danuta Felińska Żukowska

Prezes Sądu kieruje sądem i reprezentuje go  na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu, a w szczególności:
• kieruje działalnością administracyjną sądu polegającą na zapewnieniu  właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu bezpośrednio związanego  z wykonywaniem przez sąd zadań  
• jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
• dokonuje analizy orzecznictwa pod względem poziomu jego jednolitości                      


Dyrektor  Sądu – Marcin Izydorczyk

Dyrektor Sądu:
• kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno – organizacyjnych oraz majątkowych  funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań
• wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
• jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
• określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów
•  reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Organy Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2018-02-06
Publikacja w dniu:
2018-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
publikacja + uzupełnienie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d