Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu można skontaktować się z administratorem oddz.informatyczny@poznan-staremiasto.sr.gov.pl.

 

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.