Konta bankowe

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań

NIP 778-145-05-68
REGON 300705978

Konta Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu:

konto dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
Bank NBP O/O w Poznaniu

Wydziały Cywilne (Wydział I Cywilny, Wydział VII Cywilny)

34 1010 0055 3843 0041 9700 0001
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Wydział II Cywilny

07 1010 0055 3843 0041 9700 0002
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Wydziały Karne (Wydział III Karny, Wydział VIII Karny)

77 1010 0055 3843 0041 9700 0003
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

50 1010 0055 3843 0041 9700 0004
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

V Wydział Ksiąg Wieczystych

(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej - sprawdź właściwość)
23 1010 0055 3843 0041 9700 0005
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej - sprawdź właściwość)
93 1010 0055 3843 0041 9700 0006
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Wydział XI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

55 1010 0055 3843 0041 9700 0011
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Wydziały Gospodarcze (Wydział X Gospodarczy, Wydział XII Gospodarczy)

12 1010 0055 3843 0041 9700 0009
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Oddział Finansowy

06 1010 0055 3843 0041 9700 0020
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Konto bankowe dla płatności za odpisy ksiąg wieczystych:

93 1010 0055 3843 0041 9700 0006 Bank NBP O/O w Poznaniu

W przypadku braku możliwości wskazania wydziału przelewy dotyczące opłat należy kierować na konto Oddziału Finansowego

Informujemy, że z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiona została nowa platforma internetowa służąca dokonywaniu opłat sądowych online. Jej celem jest znaczne przyspieszenie procesu wnoszenia opłat oraz zwiększenie oszczędności czasu i pieniędzy w stosunku do obecnego systemu płacenia w kasach sądowych. Więcej informacji dostępnych na platformie pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl.


konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym)

41 1010 1469 0071 6813 9800 0000
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)


konto sum depozytowych (wadia, poręczenia majątkowe)

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu, ul. Składowa 5:

89 1130 1017 0021 1000 0990 0004  PLN
62 1130 1017 0021 1000 0990 0005  USD
46 1130 1017 0021 1000 0990 0002  EUR
73 1130 1017 0021 1000 0990 0001  CHF
19 1130 1017 0021 1000 0990 0003  GBP

Kod SWIFT: GOSKPLPW
Kod IBAN: PL
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz tego funduszu)

96 1130 1088 0001 3100 2520 0010 PLN

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2019-05-30
Publikacja w dniu:
2019-05-30
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
zmiana informacji dot. uiszczania opłat
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
uzupełnienie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
zmiana nr rachunków bankowych dla wydziałów dot. kont dochodów budżetowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
zmiana treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2018-01-22
Publikacja w dniu:
2018-01-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2017-10-23
Publikacja w dniu:
2017-10-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-07-01
Publikacja w dniu:
2017-07-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d