Informacje dla Osób Niesłyszących

Informacja dla osób  niesłyszących i głuchoniemych

W związku z wejściem w życiem z dniem 1 kwietnia 2012 roku Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243) Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu zapewnia dostęp do bezpłatnego świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

 1. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej trzy dni robocze przed tym zdarzeniem w Biurze Obsługi Interesantów tut. Sądu
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko osoby uprawnionej
  • propozycję terminu
  • krótkie określenie sprawy
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 może być dokonane:
  • pisemnie, na adres: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Młyńska 1A, 61 – 729 Poznań
  • za pomocą faxu: 61 468 25 13
  • drogą e-mailową: informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl
 4. Po dokonaniu zgłoszenia Sąd zapewnia obsługę osobie uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji w/w świadczenia we wskazanym terminie, Sąd zawiadamia o tym fakcie osobę uprawnioną, wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia.
 6. W sytuacjach nagłych istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracowników Sądu posługujących się językiem migowym w stopniu średnim – za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów mieszczącego się w holu budynku przy ul. Młyńskiej 1A, tel. 61 666 08 50.


Rejestr zmian dla: Informacje dla Osób Niesłyszących

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
b/d