Mediacje

Informujemy, że w dniu 17 października 2019 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, natomiast  w dniach 14-18 października 2019 r. Tydzień Mediacji.

Krajowa Kampania Mediacyjna "Pogódźmy się na święta" więcej informacji na stronach:
http://pogodzmysie.org oraz http://mediatorzy.org

Szczegółowe informacje dotyczące mediatorów na stronie Sądu Okręgowego w Poznaniu (www.poznan.so.gov.pl/mediatorzy). Informacje dotyczące mediatorów na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje)

Informujemy, że w budynku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a w dniu 13 września 2016 roku nastąpiło otwarcie Sądowego punktu mediacyjnego "FYRTEL ZGODY".
Celem niniejszej inicjatywy realizowanej we współpracy z wielkopolskim środowiskiem mediatorów jest promowanie wśród społeczeństwa polubownego rozwiazywania sporów oraz propagowanie w strukturach sądownictwa powszechnego zarówno samej idei mediacji, jak też przeprowadzanie posiedzeń mediacyjnych (spotkań informacyjnych), o których stanowi kodeks postępowania cywilnego.
Program ma również podkreślać praktyczne zalety mediacji:

  • umożliwienie zwaśnionym stronom swobodnej rozmowy, która może doprowadzić do wypracowania wspólnego rozwiązania
  • skrócenie czasu trwania postępowania sądowego
  • obniżenie kosztów procesu.

Mediacja - to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnych porad mediatorów w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich.
Tel. 61 – 46-82-618

Koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu


Rejonowy koordynator ds. mediacji – sędzia Lucyna Polak
II Wydział Cywilny  - telefon 61-46-82-640,641 lub 642