e-PUAP

 1. ePUAP - w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej działa elektroniczna skrzynka podawcza stanowiąca publiczny środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.
 2. W związku z modyfikacją platformy ePUAP od 1 kwietnia 2017 roku w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu dostępna jest jedna skrzynka podawcza obsługiwana przez Biuro podawcze na ul. Młyńskiej 1a Skargi, wnioski, zapytania do Sądu - portal ePUAP
 3. Dotychczasowe skrzynki podawcze ePUAP zostały wyłączone z dniem 31 marca 2017 roku.
 4. Warunkiem wnoszenia pism w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. skrzynki jest konieczność posiadania dostępu do Internetu oraz bezpłatnego konta na Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej http://epuap.qov.pl/wps/portal
 5. Dokumenty elektroniczne mogą być składane do tut. Sądu przez elektroniczną skrzynkę podawczą, ewentualnie w postaci zapisów na elektronicznych nośnikach danych, tj. płyty CD lub DVD, pendrive, przenośne karty pamięci.
 6. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB.
 7. Dokumenty zawierające złośliwy kod lub oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące ePUAP dostępne są poprzez stronę https://epuap.qov.pl/wps/portal/strefa-klienta
 9. UWAGA
  • e-PUAP służy wyłącznie do składania pism i wniosków w trybie administracyjnym
  • System teleinformatyczny obsługujący postępowania sądowe - umożliwiający składanie pism procesowych - jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do tut. Sądu za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywołuje skutków prawnych.
 10. Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2014.584)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971) 
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystywania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2014.778)

Rejestr zmian dla: e-PUAP

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2017-10-13
Publikacja w dniu:
2017-10-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2017-03-14
Publikacja w dniu:
2017-03-14
Opis zmiany:
b/d