VII Ns 250/17

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział VII Cywilny przekazuje celem opublikowania  na stronie internetowej ogłoszenie następującej treści:

 

W dniu 12 grudnia 2017r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VII Cywilny pod sygnaturą akt VII Ns 250/17  wydał postanowienie zarządzające dokonanie spisu inwentarza spadku po Tomaszu Marciniak  (PESEL nr 52120508212),  zmarłym w dniu 18 maja 2013r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu, os. Powstańców Warszawy 5/84.   

Jednocześnie, na podstawie art. 6381 § 4 k.p.c., sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 3 k.p.c mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty  należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: VII Ns 250/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
b/d