Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3 działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.

Zostało ono wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

W Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Elektroniczne Postępowanie Upominawcze dostępne jest w sprawach rozpatrywanych w:

  • I Wydziale Cywilnym,
  • VII Wydziale Cywilnym,
  • IX Wydziale Gospodarczym,
  • X Wydziale Gospodarczym,
  • XII Wydziale Gospodarczym.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu na stronie www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu na stronie www.e-sad.gov.pl.

Rejestr zmian dla: Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2017-03-14
Publikacja w dniu:
2017-03-14
Opis zmiany:
b/d