Biegli sądowi

Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w Biurze Obsługi Interesantów i sekretariatach sądowych w godzinach ich urzędowania. W szczególności listy te są udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Szczegółowe informacje dotyczące biegłych sądowych na stronie Sądu Okręgowego w Poznaniu

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi