Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

  Godło Rzeczypospolitej Polskiej
  Biuletyn Informacji Publicznych

SĄD REJONOWY

Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

A A A A A

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJA I ARCHIWA

We wszystkich sądach, zgodnie z instrukcją sądową prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

- repertoria

- wykazy

- kartoteki

- zbiory wokand

- księgi pomocnicze (np. skorowidze alfabetyczne)


Urządzenia ewidencyjne prowadzi się według ściśle określonych wzorców. Służą one do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt. Wpisów do urządzeń ewidencyjnych dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu podstawy ich zamieszczenia. Repertoria, wykazy i księgi pomocnicze prowadzi się systemem roczników, z numeracją od początku roku. Każdy wydział posługuje się właściwymi sobie księgami. Przypisana do wydziału rzymska cyfra (np. I, II, III) wraz z oznaczeniem księgi (np. C, K) w której zapisano pod określonym numerem postępowanie przez rok, w którym zarejestrowano sprawę to sygnatura akt sprawy (np. I C. 2345/03).


Do głównych ksiąg prowadzonych przez sekretariaty wydziałów zwanych repertoriami prowadzi się skorowidze alfabetyczne. W trakcie rejestrowania pisma wszczynającego sprawę (pozwu) do właściwego repertorium i nadania mu kolejnego numeru (sygnatury), nazwiska (nazwy) stron wpisuje się do skorowidza pod właściwą literę alfabetu wraz z nadaną sygnaturą. W trakcie postępowania sądowego zainteresowane strony posługują się sygnaturą sprawy lub nazwiskiem strony zapisanym w skorowidzu. Pozwala to na szybkie odnalezienie potrzebnych informacji. Do akt sprawy dostęp mają tylko strony, ich przedstawiciele oraz sędziowie i urzędnicy sądowi.


Sprawy zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem przekazuje się do Archiwum Zakładowego przy ul. Młyńskiej 1a i ul. Grochowe Łąki 6 w Poznaniu. Całokształt przekazywanej dokumentacji dzieli się zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym na materiały archiwalne (kat. „A”) oraz dokumentacje niearchiwalną (kat. „B”). Sprawy skomplikowane, o dużym znaczeniu poznawczym zalicza się do kategorii „A” i przechowuje się wiecznie. Sprawy typowe, powtarzające się (np. o zapłatę) kwalifikuje się do kategorii „B” i przechowuje się przez określony w latach czas, gdzie akt upływie oznaczonego okresu niszczy się. Problem kwalifikacji powstałej dokumentacji reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16 września 2002 roku będące aktualnym aktem wykonawczym do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, a w przypadku typowych akt spraw sądowych rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 marca 2004r. (Dz.U.04.46.443) w sprawie archiwizowanie akt spraw sądowych.


Akta przekazywane są z komórek organizacyjnych (oddziałów, wydziałów) do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych. Takie spisy stanowią ewidencję zasobu archiwum zakładowego i jedynie na ich podstawie można stwierdzić, iż dane akta są na stanie archiwum.


Oprócz wymienionych spisów zdawczo odbiorczych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 roku w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości i załączonej do zarządzenia instrukcji archiwalnej w Archiwum Zakładowym prowadzi się następujące środki ewidencyjne:

- wykaz spisów zdawczo – odbiorczych

- kartoteki udostępniania akt, wraz z osobną ewidencją wypożyczeń

- spisy zdawczo – odbiorcze materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego

- spisy akt wybrakowanych i przekazanych do zniszczenia wraz protokołami brakowania i zgodą właściwego archiwum państwowego. Dokumenty przekazane do brakowania są niszczone w obecności pracownika archiwum.

Akta spraw zakończonych (przechowywane w Archiwum Zakładowym tut. Sądu) oraz sprawy sądowe rozpoznawane przez Wydział: I Cywilny, II Cywilny, III Karny, IV Rodzinny i Nieletnich, VII Cywilny, VIII Karny oraz XII Cywilny udostępniane są osobom uprawnionym w Czytelni akt na pokoju nr 22 (odnośnik do regulaminu Czytelni).

Akta  spraw sądowych rozpoznawanych przez pozostałe Wydziały tut. Sądu udostępniane są osobom uprawnionym lub  po uzyskaniu stosownej zgody w sekretariatach tych Wydziałów (odnośnik do Struktury Sądu / Wydziały)

Po złożeniu stosownego wniosku i jego opłaceniu (dot. kserokopii) istnieje również możliwość wykonania fotokopii lub kserokopii dokumentów znajdujących się  w akta danej sprawy (Odnośnik do § 10 i 11 Regulaminu Czytelni)

 
Dzisiejsza data: wtorek, 17 stycznia 2017 r.

 


Our website is protected by DMC Firewall!