Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

  Godło Rzeczypospolitej Polskiej
  Biuletyn Informacji Publicznych

SĄD REJONOWY

Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

A A A A A

Wzory pism

FORMULARZE I WZORY PISM:

 

Wnioski ogólne

1. Wniosek ogólny Plik DOC

2. Wniosek o odpis postanowienia, wyroku Plik DOC

3. Wniosek o kserokopię postanowienia, wyroku Plik DOC

4. Wniosek o odpis ugody Plik DOC

5. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Plik DOC

6. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia Plik DOC

7. Wniosek o wydanie oryginału dokumentów z akt sprawy Plik DOC

8. Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie Plik PDF

9. Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej Plik DOC

10. Wniosek o udostępnienie akt do wglądu Plik DOC

11. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Plik DOC

12. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu Plik DOC

13. Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie z wnioskiem o zwrot utraconego zarobkuPlik PDF  

14.  Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym Plik PDF  Plik DOC 

15. Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego  Plik PDF  Plik DOC 

16. Wniosek o kserokopię/odpis protokołu rozprawy Plik DOC

 

Sprawy cywilne

1. Wniosek o wydanie ponownego tytułu wykonawczego w miejsce utraconego (wzór) Plik PDF

2. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (wzór) Plik PDF

3. Pozew o ochronę naruszonego posiadania (wzór) Plik RTF

4. Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności Plik RTF

5. Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu Plik RTF

6. Pozew o ustanowienie zakazu przechodu i przejazdu (wzór) Plik RTF

7. Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji (wzór) Plik RTF

8. Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie (wzór) Plik RTF

9. Pozew o zachowek (wzór) Plik RTF

10. Pozew o eksmisję (wzór) Plik RTF

11. Formularze ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Sprawy rodzinne:

1. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka (w tym o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego) Plik DOC

2. Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim (wzór) Plik DOC

3. Pozew o alimenty (wzór) Plik DOC

4. Pozew o obniżenie alimentów (wzór) Plik DOC

5. Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty (wzór) Plik DOC

6. Pozew o podwyższenie alimentów (wzór) Plik DOC

7. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego (wzór) Plik DOC

8. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (wzór) Plik DOC

9. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa (wzór) Plik DOC

10. Sprawozdanie opiekuna prawnego (Opm) Plik DOC

11. Sprawozdanie opiekuna (Op) Plik DOC

12. Wniosek o zwolnienie od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego Plik DOC

13. Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego Plik DOC

14. Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa (wzór) Plik PDF

15. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej (wzór) Plik PDF

16. Pozew o ustalenie macierzyństwa (wzór) Plik DOC

17. Pozew o rozwiązanie przysposobienia (wzór) Plik DOC

18. Wniosek o przysposobienie (wzór) Plik PDF

19. Wniosek o zmianę opiekuna prawnego (wzór) Plik PDF

 

Sprawy karne:

1. Wniosek o zatarcie skazania Plik DOC

2. Wniosek o udzielenie zgody na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną - Wydział III Karny Plik DOC

3. Wniosek o udzielenie zgody na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną - Wydział VIII Karny Plik DOC

4. Wniosek o obrońce z urzędu Plik DOC

 

Sprawy spadkowe:

1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Plik DOC

2. Wniosek o przyjęcie/odrzucenie spadkuPlik DOC

3. Wniosek o dział spadku (wzór) Plik DOC

4. Wniosek o przyjęcie/odrzucenie spadku w imieniu małoletniegoPlik DOC

     

Sprawy Wieczystoksiegowe

 

Sprawy Upadłościowe

1. Wzory stosowane w postępowaniu upadłościowym

2. Formularze wniosków w postępowaniu upadłościowym - c.d.

 

Formularze ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 
Dzisiejsza data: piątek, 22 września 2017 r.

 


Our website is protected by DMC Firewall!