Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

  Godło Rzeczypospolitej Polskiej
  Biuletyn Informacji Publicznych

SĄD REJONOWY

Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

A A A A A

Przemoc w rodzinie

 

Informator

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.

Niniejszym przedstawiamy Państwu zapowiadany Informator, mając nadzieję, że okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Informator w wersji papierowej został wydrukowany ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pierwsze jego egzemplarze zostały przekazane uczestnikom ogólnopolskiej konferencja „Interdyscyplinarnie przeciw przemocy”, kolejne – zostaną przekazane do dystrybucji w najbliższym czasie.

 

Pakiet dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

1. Niebieska karta-A pdf
2. Niebieska karta-B pdf
3. Niebieska karta-C pdf
4. Niebieska karta-D pdf
5. Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego pdf
6. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy doc
7. Procesowe pouczenie pokrzywdzonego o prawach i obowiązkach pdf
8. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego doc
9. Zażalenie na bezczynność organu w postępowaniu przygotowawczym doc
10. Wniosek dowodowydoc
11. Wniosek o przyznanie pokrzywdzonemu pełnomocnika z urzędu doc
12. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia doc
13. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczegodoc
14. Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowegodoc
15. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkodydoc
16. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyrokudoc
17. Apelacjadoc
18. Wniosek o informację o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnegodoc
19. Wniosek o udzielenie pomocy ze środków Funduszu doc
20. Wniosek o przyznanie kompensaty doc
21. Pozew o eksmisjędoc
22. Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania doc
23. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym doc
24. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymaniadoc
25. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnymdoc
26. Wniosek o zwolnienie od kosztów egzekucyjnychdoc
27. Wytyczne Prokuratora Generalnego z 21.12.2011 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pdf
28. Kuratorski Informator dla pokrzywdzonego przemocą w rodziniedoc
29. Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie pdf
30. Ulotka telefonu Niebieska Liniapdf
31. Baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2012r. xls icon
32. Baza teleadresowa Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ich filii i punktów, udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwemxls icon

 

Pakiet dla służb

1. Formularz „Niebieska Karta –A” - do wypełnieniadoc
2. Formularz „Niebieska Karta –B” - do wypełnieniadoc
3. Formularz „Niebieska Karta –C” - do wypełnieniadoc
4. Formularz „Niebieska Karta –D” - do wypełnieniadoc
5. Wzór bezpłatnego Zaświadczenia lekarskiego - do wypełnieniadoc
6. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji oraz Prokuraturach Apelacyjnych pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowexls icon
7. Baza danych podmiotów realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2012 roku.xls icon
8a. Wniosek kuratora w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności wobec sprawcy przemocy w rodziniedoc
8b. Wniosek kuratora w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec sprawcy przemocy w rodziniedoc
8c. Wniosek kuratora w przedmiocie ustanowienia przez sąd obowiązku uczestnictwa sprawcy przemocy w rodzinie w programie korekcyjno-eduklacyjnym w okresie:

  1. Warunkowego umorzenia postępowaniadoc
  2. Warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolnościdoc
  3. Warunkowego przedterminowego zwolnieniadoc

9. Kuratorski Informator dla pokrzywdzonego w sprawie dozoru sprawowanego wobec sprawcy przemocy w rodziniedoc
10. Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013)pdf
11. Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodziniepdf
12. Plakat reklamujący telefon Niebieska Linia Plakat reklamujący telefon Niebieska Linia

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
NIEBIESKA LINIA

 

 
Dzisiejsza data: piątek, 22 września 2017 r.

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd